To nagranie stało się samospełniającym proroctwem. Jest to dla mnie materiał szczególny, bo głównym bohaterem jest mój najstarszy syn, Michał, z którym wspólnie zaczęliśmy ten projekt w okresie jego autentycznych egzystencjalnych poszukiwań, w czasie prób znalezienia odpowiedzi na pytanie, co zrobić dalej ze swoim życiem. To, co wydarzyło się później, znajdziecie w kolejnych odcinkach serii… Film z różnych względów czekał na publikację półtora roku, ale zawarte w nim treści nic nie straciły ze swojej aktualności. Szczególne podziękowania należą się naszej Przyjaciółce i Siostrze z Koinonii Jan Chrzciciel, Agnieszce Parry, bo to dzięki Jej benedyktyńskiej pracy film zyskał tłumaczenie na język polski. Dziękuję! 🤗

This project has become a self-fulfilling prophecy. For me personally this is a really special endeavour, as the main character is my eldest son, Michal, with whom I have started this project during his genuine search for answers to life’s biggest questions, as well as during his quest for answers as to what he wants to do in his adult life. What occurred during this quest, you will find out in the upcoming series… There are various reasons as to why this film has waited half a year for its release, however I can assure you the content is still very relevant today. Special thanks go out to our sister from Koinonia John the Baptist, Agnieszka Parry, as thanks to her hard work, the film has been translated into Polish.
Thank you!