Niechaj miłość Twa jak potężna fala           D G D D G A
Spłynie tu, przez łaski Twej zdrój,               fis h fis h
Chryste, dotknij mnie.                                    G A D

(Śpiewa: Ola Krawczak)