Jezus to mój Pan,
On we mnie trwa, a ja w Nim.
Jezus to mój Pan
Zwycięskim Królem jest.

On daje pokój nam,
którego nie może dać nam świat
(2x)