Wielbij, wielbij Go,
wielbij pieśnią swą.
Wielbij, wielbij Go,
wielbij cały dzień,

Bowiem Pan jest godzien,
godzien przyjąć chwały pieśń,
Bowiem Pan jest godzien,
godzien przyjąć chwały pieśń.

2. Wielbij, wielbij Go,
wielbij sercem swym.
Wielbij, wielbij Go,
wielbij z wszystkich sił,

Bowiem Pan jest godzien…

3. Wielbij, wielbij Go, wielbij życiem swym.
Wielbij, wielbij Go, Imię Pan głoś.

(Śpiewa Ola Krawczak)