\

20180916_063047

Dzisiaj czytamy Ewangelię wg św. Łukasza rozdz. 20 i Pslam 20.