Mój Pan dobry jest,
Wybawcą moim jest.
Pokonał mój grzech,
odnowił życie me. (2x)

Dziś jestem wolny dla Niego,
by głosić Królestwo Chwały.
Dziś jestem wolny dla Niego,
by głosić, że jest tutaj z nami.

Amen, Alleluja,
Jezus Panem jest!
Amen, Alleluja,
Jezus Panem jest!

Dobry jest Pan,
Jest godzien wszelkiej chwały.
Dobry jest Pan,
jest godzien wszelkiej chwały.

Dobry jest Pan,
jest godzien wszelkiej chwały
Dobry jest Pan,
więc uwielbiajmy Go!

Amen, Alleluja,
Jezus Panem jest!
Amen, Alleluja,
Jezus Panem jest!

Zbawił nas Pan…
Wspaniały jest Pan…
Łaskawy jest Pan…
Kocha nas Pan…
Uzdrawia nas Pan…
Zmartwychwstał Pan…
(itd., itp.)

Autor: Mariusz Śmiałek
Śpiewa: Ola Krawczak