Zaśpiewać chcę miłości pieśń
Memu Zbawcy Jezusowi.

Za dzieła Twe wychwalam Cię
Kochany Zbawco, Drogi Jezu.

Raduję się, bo nazwałeś mnie swym
Tylko z Tobą pragnę być.

W Twych ramionach się skryć,
W Twych ramionach się skryć.

Więc przytul mnie i ukryj mnie
w Twych ramionach dziś.