Boże Miłości, Ty się radujesz z dziećmi Twymi.

Wszystko, co dobre, co doskonałe od Ciebie jest.

(śpiewa Ola Krawczak)