Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,

Duch Twój Święty niech dotknie nas.

(2x)

(śpiewa Ola Krawczak)