Czytamy rozdział 14 Ewangelii wg św. Łukasza i Psalm 14.

Uwaga! Dzisiaj – po raz pierwszy – wprowadzamy uwielbienie śpiewem!

20180916_063047