Nie zabraknie mi nigdy chleba,

Nie zabraknie mi nigdy wody,

Bo Ty Jezu jesteś Chlebem z nieba,

Jezu jesteś Źródłem mym.

(śpiewa Ola Krawczak)