Dzisiaj czytamy Ewangelię wg św. Łukasza rozdział 11 i Psalm 11.