Drugi dzień Szkoły i dzisiaj odpowiedzi na kolejne 4 pytania:

  • Dlaczego masz wybierać z przeczytanego rozdziału jakieś zdanie / werset?
  • Dlaczego właśnie JEDEN werset / zdanie, a nie większy fragment tekstu?
  • Po co nam schemat modlitwy?
  • Co czytamy na modlitwie i dlaczego właśnie ewangelia wg Św. Łukasza?