Rozmawiam z księdzem Michałem Wojciechowskim – polskim „królem” Zulusów – misjonarzem pracującym w Republice Południowej Afryce (misja Lourdes, diecezja Umzimkulu).
Spotkaliśmy się na seminarium pastoralnym Koinonii Jan Chrziciciel w Pradze w lipcu 2017 roku.

Więcej o działalności Koinonii Jan Chrzciciel na http://www.koinoniagb.org