Kolejny film nagrany podczas międzynarodowego seminarium Koinonii Jan Chrzciciel w Pradze, w lipcu 2017 r.

Ateista, który po niezwykłym spotkaniu przeszedł do konspiracji i postawił się czechosłowackiej KGB.
Dawniej NIELEGALNY KSIĄDZ, dzisiaj na full time ewangelizuje Słowację.
Ksiądz Milan Bednarik i jego historia.

Więcej o działalności księdza Milana i Koinonii Jan Chrzciciel na Słowacji znajdziesz pod adresem: http://www.koinonia.sk